Skelbimai balandžio 23, 2024

Transporto kompetencijų agentūros nepriklausomų valdybos narių atranka

Master Class Lietuva kartu su Transporto kompetencijų agentūra skelbia nepriklausomo valdybos nario atranką.

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
2019 metais, siekiant sukurti profesionalią, inovatyvią, į verslo poreikius orientuotą aviacijos priežiūros sistemą buvo pertvarkyta Civilinės aviacijos administracija, jos funkcijos buvo perduotos BĮ Lietuvos transporto saugos administracijai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (iki 2019 m. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas).
Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konkurse!

Kandidatų teikiami dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 10 d. imtinai.
Dokumentus siųsti el. pašto adresu – laura@masterclass.lt laiško pavadinime nurodant ,,Transporto kompetencijų agentūra – valdybos nario (-ės) atranka”.

Daugiau apie atranką: https://lnkd.in/dpX5gbGn

#executivesearch