Skelbimai rugsėjo 18, 2023

AB “Kelių priežiūra” skelbia Generalinio (-ės) direktoriaus (-ės) atranką

AB Kelių priežiūra yra valstybės valdoma bendrovė, kurios pagrindinė paskirtis yra prižiūrėti ir tvarkyti 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės (magistralinius, krašto ir rajoninius) kelius bei vykdyti kitą, valstybės lūkesčius atitinkančią, pelningą komercinę veiklą.

AB Kelių priežiūra vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

AB Kelių priežiūra vizija – siekiame būti efektyviausi kelių priežiūros srityje.  Bendrovėje dirba per 2300 įvairių kelių priežiūros sričių specialistų. Jie siekia užtikrinti saugumą kelyje, kelių priežiūrą organizuoti nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle. Savo veiklą bendrovė vykdo pagal aukščiausius skaidrumo, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, diegia modernias technologijas.

AB Kelių priežiūra įsipareigojimai įvairioms suinteresuotoms šalims:

Klientams – profesionaliai veikdama visoje Lietuvoje patikimai atlikti kelių priežiūros ir statybos darbus;

Visuomenei – veikdama darniai prisidėti prie saugios kelionės;

Akcininkams – nuolatos tobulėdama ir diegdama inovacijas didinti bendrovės vertę; Darbuotojams – bendraudama ir dalydamasi patirtimi būti vieninga komanda.

Bendrovė skelbia atranką į GENERALINIO (-ĖS) DIREKTORIAUS (-ĖS) pareigas.

Reikalavimai kandidatams

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (privalomi)

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose vidutinėje ar didelėje įmonėje, arba tarptautiniu mastu veikiančioje įmonėje, ar įmonių grupėje;

Bus laikoma privalumu (vertinami)

 • Ūkio šakos, kurioje veika AB „Kelių priežiūra“ specifikos ir valstybės nacionalinių tiklsų bei teisinio reglamentavimo išmanymas;
 • Realistiškos vizijos dėl valstybinių kelių priežiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo didininmo per artimiausius kelis metus turėjimas;
 • Strateginio nacionalinio ir regioninio transporto sektoriaus tikslų bei reguliavimo principų išmanymas;
 • Tarptautinio bendradarbiavimo arba dalyvavimo tarptautiniuose verslo plėtros projektuose patirtis;

VERTYBINIAI REIKALAVIMAI (privalomi)

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas; Galimybė dirbti su valstybės paslaptimis;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (vertinami)

 • Įmonės strategijos formavimo, įgyvendinimo ir tvaraus vertės didinimo patirtis
 • Įkvepianti ir motyvuojanti lyderystė, gebėjimas pritraukti, ugdyti ir išlaikyti talentus tiek aukščiausio lygmens vadovų rate, tiek visoje organizacijoje
 • Vadovų komandos efektyvus valdymas, ugdymas bei pamainumo ruošimas
 • Lankstumas, komandiškumas ir gebėjimas bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis
 • Bendrovės veiklos, finansų (finansinių rodiklių išmanymas) ir rizikų valdymo patirtis
 • Organizacijos kultūros vystymo, veiklos organizavimo, tobulinimo ir transformacijos bei pokyčių valdymo patirtis taikant pažangias vadybos praktikas bei grindžiant įmonės vertybėmis
 • Komunikabilumas ir gebėjimas pristatyti informaciją prisiderinant prie auditorijos specifikos
 • Kritinis mąstymas, įžvalgumas, gebėjimas priimti savalaikius sprendimus bei juos įveiklinti
 • Didelio masto infrastruktūros ir investicijų projektų valdymo patirtis
 • Skaitmenizavimo, inovacijų, veiklos efektyvumo sprendimų taikymo bei diegimo patirtis
 • Darbo su įmonės valdyba patirtis, korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas
 • Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);

PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:

 • Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma)
 • Motyvacinį laišką (laisva forma)
 • Papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams
 • Sutikimą dėl kandidatavimo (Priedas Nr. 1) Sutikimą dėl asmens duomenų saugojimo (Priedas Nr. 2)
 • Prasidėjus darbo santykiams, bus privaloma pateikti privačių interesų deklaraciją Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.

Kandidatavimo laikotarpis –  iki 2023 m. spalio 15 dienos (imtinai).  

Dokumentus prašome siųsti vadovų ir nepriklausomų valdybos narių atrankos agentūrai Master Class Lietuva el. paštu: el. Laura.Ziaubriene@masterclass.lt

Pokalbiui bus kviečiami tik geriausiai reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Laura Žiaubrienė +370 670 33351

DETALESNIS ATRANKOS APRAŠAS