Publikacijos rugsėjo 1, 2020

Ko darbuotojas tikisi iš darbdavio šiandieninėje darbo rinkoje?

Įvertinus šiandieninę situaciją Lietuvoje, galime kalbėti apie vykstančius turbulencinius pokyčius įmonės valdyme, darbuotojų požiūryje į darbą ir darbdavį, akademinį ugdymą.

Pagrindiniai akcentai renkantis ar keičiant darbdavį šiandien, lieka tie patys, tačiau atsiranda naujų įžvalgų, kurios parodo darbo rinkos dalyvių vis gilesnį ir kritiškesnį požiūrį į vykstantį įdarbinimo procesą.

Pagrindiniai – klasikiniai argumentai keičiant darbą:

Darbo užmokestis – darbuotojas gaudamas didesnį darbo užmokestį nei rinkoje, yra daugiau motyvuotas ir lojalus. Jis tai vertina kaip asmeninių pastangų ir kompetencijos pripažinimą, o tai tiesiogiai susiję su tuo, kad organizacija jam yra patraukli. Tokią organizaciją darbuotojas pozicionuoja darbo rinkoje teigiamai ir teikia savo rekomendacijas norintiems dirbti toje organizacijoje. Esamų ir buvusių darbuotojų rekomendacijos – vienas iš esminių momentų planuojant pritraukiamų kandidatų srautą šiandieninėje situacijoje.

Karjeros galimybės – kandidatai ieškodami darbo dažnai renkasi karjeros konsultacijos paslaugą. Ja pasinaudoję ir identifikavę savo galimybes adaptuotis industrijose, savo karjerą planuoja tikslingai. Kandidatai analizuoja ir apibendrina apie įmonę surinktą informaciją, susieja ją su savo gyvenimo ir darbo patirtimi, įvertina darbo pasiūlymo praktinę naudą asmeninei kompetencijai.

Šiandieniniam kandidatui labai svarbus darbdavio pažinimas. Jis domisi kokiame sektoriuje norėtų dirbti (privačiame, valstybiniame, pelno nesiekiančiame), kokio tipo organizacijoje (didelėje, vidutinėje, mažoje), kokia užimtumo forma (visa darbo diena, darbas nuotoliniu būdu, laikinai įsidarbinant, imantis savarankiškos veiklos). Analizuoja įmonę per socialinius tinklus, žiniasklaidą, viešai skelbiamus duomenis, domisi buvusių ir esamų darbuotojų rekomendacijomis. Pageidauja atrankų agentūros rekomendacijos apie įmonės veiklą ir vertybes, pozicionavimą verslo bendruomenėje.

Lanksčios darbo sąlygos prieš karantiną atrodė kaip sudėtingas ir sunkiai įgyvendinamas procesas. Kūrybiški ir greiti sprendimai esant ekstremaliai situacijai parodė, kad Lietuvoje įmonių darbuotojų sąmoningumas yra pakankamai didelis. Personalo valdymo politika organizacijose tapo lankstesne.

Tai pagyvino darbo užduočių atlikimą ir padidino darbuotojų motyvaciją.

Įvairūs tyrimai rodo, kad nauda darbdaviui akivaizdi: didesnis darbuotojų produktyvumas ir įsitraukimas, lojalumas, lengviau pritraukti naujus darbuotojus, mažesnės išlaidos patalpų nuomai ir pan. Šiandieninėje darbo rinkoje darbdavys tampa kūrybiškesniu ir lankstesniu, o darbuotojas lengviau ir laisviau integruojasi, efektyviau vykdo jam pavestas užduotis.

Šiandien darbo pokalbiui turi ruoštis ne tik kandidatas, bet ir darbdavys. Kandidatų sąmoningumas ir pasirinkimo galimybės skatina darbdavius konkuruoti tarpusavyje ir būti kūrybiškiems pritraukiant kompententingus darbuotojus.