Skelbimai spalio 27, 2022

“Lietuvos paštas” skelbia Generalinio direktoriaus (-ės) paiešką

AB „Lietuvos paštas“ plačiausią ir tankiausią pašto ir siuntų paslaugų teikimo vietų tinklą turinti bendrovė Lietuvoje. Lietuvos paštas teikia pašto, siuntų, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugas. Įmonėje dirba 3206 darbuotojai.

Įmonės siekis – tapti pelninga ir efektyviai dirbančia bendrove, orientuota į tarptautinę veiklos plėtrą, optimizavimą ir skaitmenizavimą, motyvuojančios darbo aplinkos kūrimą, viešo intereso paslaugų užtikrinimą.

Šiems ambicingiems siekiams įgyvendinti ieškomas veržlus, strategiškai mąstantis, gebantis telkti komandą, kurti ir vystyti rezultatyvią įmonės veiklą:

Generalinis direktorius(-ė)

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą Generalinio direktoriaus pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, taip pat Bendrovei taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

Bendrieji reikalavimai (privaloma):

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
 • Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose įmonėje ar įmonių grupėje (ne mažiau 250 darbuotojų).

Specialieji reikalavimai (vertinama):

 • Įmonės/ įmonių grupės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis;
 • Tvarios veiklos principų žinojimas, taikymas praktikoje;
 • Organizacijų transformacijų įgyvendinimo, sėkminga pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo patirtis;
 • Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis;
 • Verslo plėtros patirtis užsienio rinkose;
 • Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • Inovacijų skatinimo, inovatyvių technologinių procesų, skaitmeninių produktų diegimo patirtis;
 • Korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas;
 • Efektyvus vadovų komandos motyvavimas.

Bus laikoma privalumu (vertinama):

 • Siuntų logistikos išmanymas ir patirtis;
 • E-komercijos sprendimų plėtros patirtis;
 • Lyderystės gebėjimai;
 • Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Vertybiniai reikalavimai (privaloma):

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas;
 • Galimybė dirbti su valstybės paslaptimis;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Atlygis

 • Bazinis mėnesinis darbo užmokestis – 8500-10 000 EUR neatskaičius mokesčių ir kintamas metinis priedas – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio (PDU) dydžiai.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas nr.1);
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas nr. 2);
 3. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
 4. Motyvacinis laiškas (laisva forma).

Atrankos komisijos (AK) ir / ar vadovų paieškos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Terminai ir kontaktai

 • Dokumentus prašome siųsti el. paštu: laura.ziaubriene@masterclass.lt, temoje nurodant „Atranka į AB „Lietuvos paštas“ generalinio direktoriaus (-ės) pareigas“.
 • Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros Master Class Lietuva vadovų paieškos konsultantė Laura Žiaubrienė, tel. +370 670 33351, el. paštas: laura.ziaubriene@masterclass.lt. Pavaduojantis asmuo – Laura Duksaitė Iškauskienė, el. paštas: laura@masterclass.lt, tel: +370 (699) 37170.
 • Įmonės kontaktinis asmuo – Organizacijos vystymo departamento vadovė Inga Rinkevičienė, el. paštas: i.rinkeviciene@post.lt, tel. +370 698 33555.

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2022 m. lapkričio 20 d. (įskaitytinai).