Skelbimai vasario 2, 2023

Lietuvos parodų ir kongresų centras “LITEXPO” skelbia įmonės direktoriaus (-ės) atranką

Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO – pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. Čia keičiamasi žiniomis ir idėjomis, vyksta tarptautiniai kultūros ir mokslo dialogai, formuojamos verslo tendencijos ir gimsta svarbūs susitarimai. Įmonei svarbi partnerystė ir skaidri veikla.Įmonės siekis – tapti pelninga ir efektyviai dirbančia bendrove, orientuota į tarptautinę veiklos plėtrą, optimizavimą ir skaitmenizavimą.Šiems ambicingiems siekiams įgyvendinti ieškomas veržlus, strategiškai mąstantis vadovas, -ė, gebantis telkti komandą, kurti ir vystyti įmonės veiklą.

Direktorius(-ė)

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą direktoriaus pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, taip pat Bendrovei taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

Bendrieji reikalavimai (privaloma):
• Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas;
• Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
• Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo pareigose.

Specialieji reikalavimai (vertinama):
• Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis;
• Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis;
• Inovacijų skatinimo, skaitmeninių produktų/paslaugų diegimo patirtis;
• Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
• Korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas;
• Lyderystės gebėjimai;
• Efektyvus vadovų komandos motyvavimas.

Bus laikoma privalumu (vertinama):
• Parodų, renginių organizavimo patirtis;
• Verslo plėtros patirtis;
• Pokyčių valdymo patirtis;
• Patirtis tarptautinėje veikloje.

Vertybiniai reikalavimai (privaloma):
• Turi būti nepriekaištingos reputacijos;
• Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas;
• Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
• Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Atlygis
• Bazinis mėnesinis darbo užmokestis – nuo 6000 EUR neatskaičius mokesčių ir kintamas metinis priedas – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio (PDU) dydžiai.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai
1. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas Nr. 1);
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr. 2);
3. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);

UAB „Litexpo“ valdybai atranką padeda vykdyti vadovų paieškos ir atrankos įmonės “Master Class Lietuva.”
Valdybos ir / ar vadovų paieškos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Terminai ir kontaktai
• Dokumentų pateikimo terminas – 17 kalendorinių dienų nuo bendrovės direktoriaus atrankos paskelbimo, t. y., iki 2023 m. vasario 17 d. įskaitytinai.
• Dokumentus prašome siųsti el. paštu renata@masterclass.lt temoje nurodant „Atranka į UAB „Litexpo“ direktoriaus (-ės) pareigas.“
• Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros Master Class Lietuva vadovų paieškos konsultantė Renata Ščerbakovienė, tel. +370 620 15494, el. paštas renata@masterclass.lt Pavaduojantis asmuo – Laura Duksaitė Iškauskienė, tel +370 699 37170, el. paštas laura@masterclass.lt

Paskutinė dokumentų pateikimo data – 2023 m. vasario 17 d.