Publikacijos vasario 12, 2021

Lietuvos Monetų Kalykla skelbia Nepriklausomų Valdybos Narių atranką

Skelbiama atranka į UAB "Lietuvos Monetų Kalykla" nepriklausomų valdybos narių pozicijas.

Pranešame, kad UAB “Lietuvos Monetų Kalykla” skelbia atranką į 3 (trijų) nepriklausomų valdybos narių pozicijas.

Visą informaciją rasite čia.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Paraiška ir sąžiningumo deklaracija_doxc);
2. Gyvenimo aprašymas (CV);
3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
4. Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Asmens duomenų tvarkymo sutikimas_docx);

Atrankos komisija gali prašyti pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Dokumentai teikiami elektroniniu paštu: laura@masterclass.lt (nurodoma tema: „Atranka į LMK nepriklausomus valdybos narius“). Kontaktinis asmuo: Laura Duksaitė – Iškauskienė, (Tel.nr. +370 699 37 170).

Dokumentų pateikimo terminas 2021d. kovo 4 d. (imtinai).