Skelbimai vasario 23, 2023

AB „VIAMATIKA“ skelbia įmonės vadovo (-ės) atranką

Apie įmonę:

AB „VIAMATIKA“ – didžiausia laboratorinių bandymų, techninės priežiūros, statybos produktų sertifikavimo paslaugas teikianti įmonė Lietuvoje, sukaupusi daugiau nei 30 metų patirtį. Taikome šiuolaikiškus vadybos principus ir dirbame pagal tarptautinius standartus. Mūsų įmonės vertybės: man rūpi, imu ir padarau; moku, tobulėju ir keičiu; bendradarbiauju.

Įmonės vadovas (-ė)

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir patirtį, reikalingą įmonės vadovo pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, taip pat Bendrovei taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

Bendrieji reikalavimai (privaloma):

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų patirtis per paskutinius 10 (dešimt) metų įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens vadovo pareigose;
 • Mokėti užsienio kalbą – anglų, B2 lygiu. Kitos užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Specialieji reikalavimai (vertinama):

 • Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus;
 • Veiklos, finansų, teisės ir rizikų valdymo patirtis;
 • Strateginis mąstymas, veiklos planavimo įgūdžiai bei orientacija į rezultatą;
 • Vadovavimo ir darbuotojų motyvavimo įgūdžiai bei patirtis;
 • Bendrovės strategijos valdymo, verslo plėtros strategijos, ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų nustatymo ir jų įgyvendinimo patirtis;
 • Gebėjimas analitiškai įvertinti problemas ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes.

Bus laikoma privalumu (vertinama):

 • Darbo patirtis analogiškame įmonės veikimo sektoriuje.

 Vertybiniai reikalavimai (privaloma):

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas;
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 Atlygis

 • Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 3700 EUR iki 5550 EUR/mėn. neatskaičius mokesčių (atlyginimą sudaro pastovioji ir kintama dalis). Taip pat papildomai mokamos premijos už pasiektus rezultatus, kurios gali siekti iki 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato susitikimas kandidatuoti ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
 3. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
 4. Privačių interesų deklaraciją (https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija).

AB „VIAMATIKA“ valdybai atranką padeda vykdyti vadovų paieškos ir atrankos įmonės “Master Class Lietuva.”

Valdybos ir / ar vadovų paieškos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Terminai ir kontaktai

 • Dokumentų pateikimo terminas – iki 2023 m. kovo 20 d. įskaitytinai.
 • Dokumentus prašome siųsti el. paštu paulina@masterclass.lt temoje nurodant „Atranka į AB „VIAMATIKA“ vadovo (-ės) pareigas.“
 • Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros Master Class Lietuva vadovų paieškos konsultantė Paulina Svirnelyte, tel. +370 620 40469, el. paštas paulina@masterclass.lt. Pavaduojantis asmuo – Laura Duksaitė Iškauskienė, tel +370 699 37170, el. paštas laura@masterclass.lt